LW Sverige AB startar produktion i Estland

Sedan ett år tillbaka har LW även produktion i Estland. Där producerar vi material till flera av våra stora projekt. Kvalitetssäkrat med kostnadseffektiva metoder. –Bakgrunden till uppstarten av egen produktion i Estland bottnar sig i att vi vill kontrollera hela flödet, säger affärsområdeschef Morgan Lefvert. Verksamheten i Estland går under namnet Trade Builder Baltic OU […]

Lasses tips för ett lyckat inköp

För att lyckas med inköp av underentreprenörer till större komplexa byggprojekt krävs välplanerade processer och en specifik anbudsförfrågan. Inte sällan kommer det ett mail med en förfrågan på ett projekt och anbudshandlingar, med kort varsel vill beställaren ha ett pris på ”de mesta”. Detta är ett exempel på en förfrågan som kalkylingenjörer får ta emot, […]

Parkeringshus i olika fasadbeklädnader

De 2 senaste åren har LW Sverige beklätt flera olika fasader för parkeringshus runt om i Sverige. Nu senast har vi beklätt ett parkeringshus i Göteborg för Parkering Göteborg vid namn Per Dubb. Per Dubb Denna totalentreprenad bestod av utbyte av befintlig fasad, vi har rivit den gamla tegelfasaden och ersatt den med en fasad […]

LW renoverar taken på Gottsunda Centrum

Efter en inledande projekteringsfas har LW och Uppsala Kommuns Fastighets AB landat i ett avtal på en totaltentreprenad av taken på köpcentret Gottsunda Centrum. Entreprenaden innebär att LW river befintlig takuppbyggnad ned till TRP och bygger sedan upp med ny isolering samt tätskikt. Vi kommer även göra åtgärder med anslutande krön, väggar och lanterniner. Taket […]

Även det tråkigaste projekt blir roligt när jag möter andras energi i jobbet

Mattias Jönsson växte upp i Dalarna vid sidan av sin pappas plåtslageri. Sedan dess har han traskat den långa yrkesvägen genom olika arbetsuppgifter på LW. Och han har  inte slutat blicka framåt. –Jag har hunnit göra nästan allt här. Det är en stor fördel att ha inblick i alla led. Att veta allas roller på […]

Liljeholmskajen

Liljeholmskajen har vuxit fram under 2000-talet och har blivit en av de mest attraktiva stadsdelar i Stockholm. LW Sverige AB har sedan 2013 samarbetat med JM på de exklusiva husen precis vid kajkanten, Kajen 4, 5, 6 och 7 benämns de projekt vi har kontrakterats för. Vi har gjort det mesta som är synligt för […]

LW bygger nytt huvudkontor

– skapar effektiv arbetsplats i avspänd miljö Första spadtaget till det som ska bli  LW: s nya huvudkontor  i Ältaberg tas i april. Kring årsskiftet kommer den nya byggnaden ha ca 45 nya kontorsplatser, nytt lager samt verkstad i en hyperfunktionell men ändå smakfull yta.  Att förväntningarna rest sig höga inom företaget är nog ingen […]

Kommentar gällande Covid-19

Vi värnar våra anställda, kunder, underentreprenörer och leverantörer samt andra samarbetspartners. LW följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och information för att begränsa den smittspridning vi har idag. Situationen förändras kontinuerligt och vi ser därför till att följa utvecklingen och myndigheternas instruktioner för att säkerställa vår hälsa efter bästa förmåga. LWs ambition är att upprätthålla stabiliteten i vår […]

Ett projekt i världsklass

På uppdrag av Skanska har vi fått ett riktigt spännande projekt. Med en utstickande design som påminner om ett fågelnäste ska LW projektera och montera aluminiumbeklädnaden av det utstickande ovala taket för det nya forskningscentret för European Spallation Source i Lund. Projektet har uppmärksammats i världen för bästa BIM-projekt i kategorin ”Buliding Design, Large Projects”. Läs […]

Alla hjälper alla när vi jobbar som om vi vore ett familjeföretag

Morgan Lefvert har arbetat på LW sedan han var elva år och började jobba här på loven. Han gillar familjekänslan, att gränserna mellan arbetsuppgifterna ibland är svåra att se. Men han anser inte att LW är ett familjeföretag, eftersom det bara är två ur hans familj som jobbar här. Att det inte är en nackdel […]