KMA Info april 2023

Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser Bygg- och transportbranschen i Sverige drabbas av många olyckor, och flera av dessa sker vid lastning och lossning. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med syfte att skapa förutsättningar för säker lastning, transport och lossning vid byggarbetsplatser. Under åren 2010-2020 inträffade 59 dödsolyckor vid lastning och lossning. Vanliga händelser vid […]

Rekryteringsbonus 

Rekommenderar du en person till LW som leder till en tillsvidareanställnings tilldelas en bonus på 7000 SEK. Under Maj månad har vi en kampanj där anställda har möjlighet att få en rekryteringsbonus vid rekommendation av person/er till LW. Mer info nedan Målet är att anställa fem personer ut till produktion. Rekrykteringsbonusen är på 7000 SEK. […]

KMA info Mars – 23

KMA info mars. En fallskydd/ räddningsutbildning kommer att köras under våren för arbetsledare. Utbildningen utförs tillsammans med Klätterteknik och med ett nytt räddningskitt som kommer att finnas ute i projekten tillsammans med en räddningsplan. Avvikelser mars: Parstugan: – Fel gavlar levererades, totala längder stämde inte. RF trösklar levererades ej komplett mängd. Sjukdomsfrånvaro och kontrollen på […]

KMA Info feb-23

Infobric Equipment är igångkört. Nu jobbar projektansvariga AL och lagret fullt ut med ett nytt program för att få bättre koll på maskiner och utrustning. Systemet kommer att ersätta förrådets tidigare excellista. Programmet finns tillgängligt i app utförande till mobilen och i webbversion för dator. Fördelar med en digital plattform: Viktig uppmaning! Alla måste kontrollera […]

KMA Info Jan- 23

JAN: Avvikelser januari: Fönsterbleck kom felbockade till OP2- utreds. Nya kemiregler på innehållet i Säkerhetsdatabladen. Det innebär att när vi köper en produkt som innehåller kemikalier så ska vi alltid ta det senaste säkerhetsdatabladet från tillverkaren och sätta in i KMA pärmen. Påminnelse: Nya regler angående takläggning 2023-01 – Brännare ska vara märkta och godkända […]

KMA Info dec -22

Nya regler för ” Heta arbeten” 2023-01-01 https://www.brandskyddsforeningen.se/nyheter/nya-sakerhetsregler-for-brandfarliga-heta-arbeten-pa-tillfallig-arbetsplats-fran-2023/ Nya regler angående takläggning 2023-01 – Nya godkända brännare behöver köpas in. Märkta och godkända enligt  ny norm SBF 2023:1 Den tillståndsansvarige ska i sin riskbedömning ha kontrollerat att gasoldrivna brännare med kapslad låga för svetsning av tätskiktsmattor uppfyller följande krav: a) Brännaren ska ha märkning för […]

<strong>Stockholms finaste skyline</strong>

Tim Li, Projektledare & Robert Kedziora, Arbetsledare för Kajen 7.

Liljeholmskajen har vuxit fram under 2000-talet och betraktas idag som en av Stockholms mest attraktiva stadsdelar. LW Sverige AB har sedan 2013 samarbetat med JM där vi på de exklusiva husen precis vid kajkanten utfört det mesta som är synligt för betraktaren. Kajen 4, 5, 6 och 7 benämns de projekt vi har kontrakterats för. […]

nov-22

  Inkomna avvikelser denna månad. nov-22 Inkomna avvikelser denna månad. Lott H Denna skulle ha varit uppvikt på sidan.Även skarvar i duken har blivit felaktiga då dessa har klämts och överlappar inte korrekt. Installationen har gjorts inifrån huset och man har då missat att kontrollera duken. Örebro OP2 Facetten Alla balkonger är olika, special design […]

GoCo Health innovation City

Sedan början av året har vi ett flertal pågående projekt i Göteborg och de flesta är i GoCo Health Innovation City, en satsning i Mölndal. Tillsammans med BRA BYGG är vi med och utvecklar området från ett industriområde till ett toppmodernt hälsokluster. Kvarteret ligger strax söder om Astra Zenecas stora anläggning i Mölndal och består […]

KMA Info Oktober 2022

Inkomna avvikelser Oktober månad. P-hus Oxen Beställning av material har skett sent i projektet. Erfarenhetsmöte/ åtgärdsmöte har genomförts. Checklista i project har tagits fram och ska användas i projekteringsskede för att hitta och få kontroll på tidiga punkter. Checklistan läggs in i TEAMS gruppen för projektet. Lott A Tejp på weatherboard släpper vid skarvning över […]