Klimatlicensiering möter framtidens krav

Carbon Zero product är det nya verktyget som LW Sverige ska använda för framtida miljöarbete. Bygg och fastighetsbranschen har de kommande åren stora klimatutmaningar att ta sig ann. Branschen står idag för tjugoen procent av Sveriges totala utsläpp. I framtiden behöver denna siffra reduceras kraftigt för att tillslut hamna på noll. Att minska klimatavtrycken är […]

Parkeringshus i olika fasadbeklädnader

De 2 senaste åren har LW Sverige beklätt flera olika fasader för parkeringshus runt om i Sverige. Nu senast har vi beklätt ett parkeringshus i Göteborg för Parkering Göteborg vid namn Per Dubb. Per Dubb Denna totalentreprenad bestod av utbyte av befintlig fasad, vi har rivit den gamla tegelfasaden och ersatt den med en fasad […]