LW påbörjar arbete med nytt bostadsprojekt

LW får förtroendet att utföra arbetet med tätskikt på tak och plåt på fasad i detta nya projekt. I Fisksätra centrum pågår arbetet med utbyggnad av fler bostäder och andra verksamheter som idag används som en plats för parkering. Förtätningen är tänkt att bidra till en bättre stadsmiljö och tryggare centrum med lokal service med […]

LW gör fasaderna till GoCo LAC

LW får förtroendet att utföra arbetet med utfackningsväggar från och med nästa år. GoCo Active Lab blir basen för CCRM Nordic, ett nationellt center för utveckling och produktion av avancerade läkemedel. Det öppnar nya möjligheter för att behandla tidigare obotliga sjukdomar. Huset blir även forskningsarena med labb för flera tunga aktörer som Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers, […]

En mer hållbar plåt

Plåtindustrin har länge strävat efter att återbruka plåt, men utmaningarna har varit många. Nu har LW Sverige AB haft en avgörande roll i detta projekt genom att säkra zinkplåt från Moderna Museet till Bevego som i sin tur blir den första plåtgrossist i Sverige att erbjuda återanvänd plåt. Att producera ny plåt kräver alltid betydande […]

<strong>Stockholms finaste skyline</strong>

Tim Li, Projektledare & Robert Kedziora, Arbetsledare för Kajen 7.

Liljeholmskajen har vuxit fram under 2000-talet och betraktas idag som en av Stockholms mest attraktiva stadsdelar. LW Sverige AB har sedan 2013 samarbetat med JM där vi på de exklusiva husen precis vid kajkanten utfört det mesta som är synligt för betraktaren. Kajen 4, 5, 6 och 7 benämns de projekt vi har kontrakterats för. […]

GoCo Health innovation City

Sedan början av året har vi ett flertal pågående projekt i Göteborg och de flesta är i GoCo Health Innovation City, en satsning i Mölndal. Tillsammans med BRA BYGG är vi med och utvecklar området från ett industriområde till ett toppmodernt hälsokluster. Kvarteret ligger strax söder om Astra Zenecas stora anläggning i Mölndal och består […]

Nytt Företagsförvärv inom koncernen

LW Sverige breddar sitt tjänstesortiment ytterligare genom att förvärva Mälardalens Uthyrning AB. Genom detta kommer vi att kunna erbjuda uthyrning av byggställning i egen regi och blir nästintill självförsörjande inom ställning. – Tidigare i år förvärvade vi Nybohov Ställning AB, Mälardalens Uthyrningen kommer att fungera som en serviceenhet till dem. Det känns bra att vi […]

CarbonZERO Product

LW Sverige har inlett ett samarbete med CarbonZERO Product för att ta kontroll på hur vi hanterar våra resurser. Via detta samarbete ska vi fokusera på reducering och kompensering av utsläpp i alla våra projekt. I denna aktivitet planterade vi tall på åkermark som ej används längre. Detta innebär en minskad inlagring av koldioxid i atmosfären, då […]

LW Sverige stöttar humanitära insatser i Ukraina!

För att stötta Ukraina och dess medborgare i denna humanitära katastrof så har vi beslutat att skänka 100 000kr till SOS Barnbyar.Lasse Winberg har jobbat hos oss längst av alla fick äran att välja var pengarna skulle gå. -Jag vill börja med att tacka Magnus, Mattias och Morgan som tog beslutet att skänka pengar! Vi valde SOS Barnbyar för att hjälpa de […]

En bra försäkring för framtiden

Hemligheten bakom att få tak och fasader att leva länge är regelbundet underhåll. Men det är mycket att tänka på – putsning, rengöring och målning till exempel. För att inte tala om snöskottningen på taken under vintern. Därför har vi, för att göra underhållsarbetet så smidigt som möjligt för dig, tagit fram ett särskilt totalavtal. […]

Klimatlicensiering möter framtidens krav

Carbon Zero product är det nya verktyget som LW Sverige ska använda för framtida miljöarbete. Bygg och fastighetsbranschen har de kommande åren stora klimatutmaningar att ta sig ann. Branschen står idag för tjugoen procent av Sveriges totala utsläpp. I framtiden behöver denna siffra reduceras kraftigt för att tillslut hamna på noll. Att minska klimatavtrycken är […]