TELE2 Arena

Byggnadsperiod: 2013

Uppdragsbeskrivning: LWAB har producerat tätskiktet samt det vita mangelis-räcket.