Parkeringshus Gude

I uppdrag av Byggmäster fick vi förtroende att rusta om detta parkeringshus beläget i Västerås. Vi monterade aluminiumplåtar för krön och droppbleck på taket samt använde oss av U-profiler för avslutande sträckmetall vid rampen. Uppdraget inkluderade montering av takkrön och installation av fasader med bärverk och en smidesstomme vid garagerampen. PLÅT  Krönplåt i ALU 2mm […]

Henriksdalshamnen

I uppdrag av Botrygg fick vi förtroende att montera fasad och undertak samt omfattningar runt balkong och fönster.PLÅT Takavvattning Plåtbeslagning av krön Ståndskivor Fönsterbleck Överbleck Balkonger Takkrön FASAD Takavattning: Vi använder specialtillverkade aluminiumstuprör som är lackerade för att passa fasaden som inte är utanpåliggande utan följer fasadlivet. Monterat ACP-skivor med bärverk som är fastsatta med […]

Vega kv. 8-11

I uppdrag av NCC fick vi förtroende att montera fasadkassetter och bandtäckningstak i aluzink. Vi har även utfört tätskiktsjobb och monterat fasad på markplan och undertak i trä.PLÅT  Takavvattning Plåtbeslagning av krön Ståndskivor plåtanslutningar mot luckor och huvar slockellist mellan fasad och sockel plåtomfattningar till fönster och fönsterdörrar i plåtfasad Tröskelbleck till fönsterdörrar plåtomfattningar till […]

Stadsporten

Till Stadsporten vid Nacka Forum har vi hjälpt NRGE Construction med hela klimatskalet. Hela klimatskalet har innburit putsfasad, plåtentreprenad, tak, terassuppbyggnad samt alla glaspartier.  

Organellen

Kv. Organellen i Hagastaden erbjuder 200 nya lägenheter i en av Stockholms modernaste stadsdelar med närhet till både stadsliv och natur. LW Sverige anlitades av Besqab för att ta hand om klimatskalet. Vi kom in i ett tidigt skede och kunde tidigt få kontroll av materialval och tidsplan, vi kunde därför planera in våra delar […]

Handelsmannen

Handelsmannen i Norrtjälje är ett stort flerbostadshus med olika typer av fasadlösningar. Vi har hjälp Andersson Company med hela klimatskalet! Fasaden består av puts, tegel och träfasad. Taket i bandtäckning. I tak och fasadjobbet har vi även hjälpt till med uppbyggnad av utfackningsväggar, uppbyggnad till tak, takstolar, ytterväggar, balkonger, terrass, plåtentreprenaden, takavvattning och taksäkerhet mm. TAK […]

Kajen 6

Kajen 6 är det tredje flerbostadshuset LW har gjort åt JM och blir det näst sista. Projektet består av 199 stycken lägenheter fördelat på 6 olika trapphus som ät uppdelat i en lågdel samt en högdel. LW kontrakterades av JM för tak och fasadbeklädnad för hela byggnaden. Största delen av kontraktet består av fasadbeklädnaden av […]

Baltic

Vi är stolta över att ha levererat hela klimatskalet till projektet Baltic i Annedal. Det har varit många bollar i luften från dag ett men vi är som bolag väldigt nöjda med slutprodukten! LWs omfattning i detta projekt har varit att ta hand om hela klimatskalet som består av cortenfasader, aluminiumfasader, tegelfasader i olika kulörer. […]

Klacken

Ute i Solna har vi under året hjälpt PEAB Sverige AB på de 4 nya lägenhetshusen som har byggts på marken där Råsunda stadion en gång stod. Projektet omfattas av nyproduktion av 340 lägenheter, lokaler, garage samt innergårdar. På de fyra färgglada husen har vi haft plåtentreprenaden vilket har inneburit plåttak, taksäkerhet samt all plåt […]

Havsprinsen, Malmö

I samarbete med JM och PEAB på projektet Havsprinsen vid dockan i Malmö har vi sedan 2019 jobbat med fasadbeklädnad, isolering, bärverk samt plåtentreprenad. Fasaden för de 3 flerbostadshusen består av skärmtegel i olika kulörer, innergården i vitt medan resterande skärmtegel bekläds i 3 stycken olika kulörer av rött. Previous Next