Varda

Inybyggnad av radhus, kedjehus och parhus som uppgår till fem byggnader i Nacka med 30 lägenheter på två våningar. Byggherre var Ikano Bostadsproduktion och vi bistod med en utförandeentreprenad i uppdrag av Cobab. Kompletta hängrännor inkl. fräsning för rännkrokar samt till gemensamhetshuset Stuprör, sillar utkastare och montage mot uppstickande dagvattenrör Fotplåtar till samtliga hus Ståndskivor […]

Solbacken

I uppdrag av Construera AB fick vi bistå med en komplett plåtentreprenad på tak och fasad. Arbetet innefattade även taksäkerhet och takavvattning.  Plåt: Bandtäckning: Aluminiumplåt 0,7 mm Skivtäckning: Aluminiumplåt 0,7 mm Detaljer: Aluminiumplåt 0,7 mm Hängränna: Aluminiumplåt Halvrund 150 mm Takbrygga: CWLVajer: X-vajer

Sagolandet

I uppdrag av Solna stad bistod vi  med  ny omläggning av tegeltak sominnefattar rivning av befintligt tak. Vi påbörjade därefter arbetet med att montera den nya takinredningen som innefattar ny takinbrädning, ny läkt, nytakavvattning, nya betongpannor samt ny taksäkerhet.  Tak: UnderlagspappT-Roof YEP 2500Betongpanna 2 kupigt MonierÄndspont 23x 120 mmLäkt 25×38 mm   Plåt: Vindskiva FAP […]

Parkeringshus Gude

I uppdrag av Byggmäster fick vi förtroende att rusta om detta parkeringshus beläget i Västerås. Vi monterade aluminiumplåtar för krön och droppbleck på taket samt använde oss av U-profiler för avslutande sträckmetall vid rampen. Uppdraget inkluderade montering av takkrön och installation av fasader med bärverk och en smidesstomme vid garagerampen. PLÅT  Krönplåt i ALU 2mm […]

Henriksdalshamnen

I uppdrag av Botrygg fick vi förtroende att montera fasad och undertak samt omfattningar runt balkong och fönster.PLÅT Takavvattning Plåtbeslagning av krön Ståndskivor Fönsterbleck Överbleck Balkonger Takkrön FASAD Takavattning: Vi använder specialtillverkade aluminiumstuprör som är lackerade för att passa fasaden som inte är utanpåliggande utan följer fasadlivet. Monterat ACP-skivor med bärverk som är fastsatta med […]

Vega kv. 8-11

I uppdrag av NCC fick vi förtroende att montera fasadkassetter och bandtäckningstak i aluzink. Vi har även utfört tätskiktsjobb och monterat fasad på markplan och undertak i trä.PLÅT  Takavvattning Plåtbeslagning av krön Ståndskivor plåtanslutningar mot luckor och huvar slockellist mellan fasad och sockel plåtomfattningar till fönster och fönsterdörrar i plåtfasad Tröskelbleck till fönsterdörrar plåtomfattningar till […]

Vildmannen 7

Vi fick uppdraget av Hufvudstaden att bistå med hjälp i form av takentreprenad som bland annat innefattade montering av takelement med tillhörande bärlinor, uppbyggnation av väggar samt komplett plåtentreprenad på tak och fasad. Arbetet avslutades under 2023 och pågick i ca. 1 1/2 år.Vi är glada och stolta över att ha varit med i ombyggnationen av detta […]

Ulriksdals Ishall

Ulriksdals Ishall var i behov av nytt tätskikt. På uppdrag av Solna stad har vi tagit bort det gamla tätskiktet och lagt nytt, projektet innefattade även plåtarbetet som krön och taksäkerhet.

Svea Artilleri

Till detta projekt har vi hjälpt Arcona med upprustning av en befintlig byggnad. LW Sverige har under 2021-2022 utfört plåt- och takentreprenaden. Vi även monterat glasfasader med tillhörande täta delar av tunntegel och plåt.

Stadsporten

Till Stadsporten vid Nacka Forum har vi hjälpt NRGE Construction med hela klimatskalet. Hela klimatskalet har innburit putsfasad, plåtentreprenad, tak, terassuppbyggnad samt alla glaspartier.