Ulriksdals Ishall

Ulriksdals Ishall var i behov av nytt tätskikt. På uppdrag av Solna stad har vi tagit bort det gamla tätskiktet och lagt nytt, projektet innefattade även plåtarbetet som krön och taksäkerhet.

Svea Artilleri

Till detta projekt har vi hjälpt Arcona med upprustning av en befintlig byggnad. LW Sverige har under 2021-2022 utfört plåt- och takentreprenaden. Vi även monterat glasfasader med tillhörande täta delar av tunntegel och plåt.

Stadsporten

Till Stadsporten vid Nacka Forum har vi hjälpt NRGE Construction med hela klimatskalet. Hela klimatskalet har innburit putsfasad, plåtentreprenad, tak, terassuppbyggnad samt alla glaspartier.  

Organellen

Kv. Organellen i Hagastaden erbjuder 200 nya lägenheter i en av Stockholms modernaste stadsdelar med närhet till både stadsliv och natur. LW Sverige anlitades av Besqab för att ta hand om klimatskalet. Vi kom in i ett tidigt skede och kunde tidigt få kontroll av materialval och tidsplan, vi kunde därför planera in våra delar […]

Rödabergsskolan

Inne i city har vi ansvarat över plåtentreprenaden för denna skola. Detta omfattar: Takplåt, bandtäckning Taksäkerhet Vattenavrinning Fasadplåt Skärmtak Fönsterbleck plåtanslutningar perforerad stålplåt

LW Sveriges Huvudkontor

Ritningarna och projekteringen har gjorts inhouse vilket underlättade arbetet då vi själva kunde vara flexibla och ta egna snabba beslut under byggets konstruktion. Fasaden består av gullackerade sandwichelement i aluminium täcka av perforerade kassetter i svart likt den befintliga byggnaden. Kontoret är ihopbyggt med våra befintliga lagerlokaler och med hjälp av fasadbekläden smälter den nya […]

Handelsmannen

Handelsmannen i Norrtjälje är ett stort flerbostadshus med olika typer av fasadlösningar. Vi har hjälp Andersson Company med hela klimatskalet! Fasaden består av puts, tegel och träfasad. Taket i bandtäckning. I tak och fasadjobbet har vi även hjälpt till med uppbyggnad av utfackningsväggar, uppbyggnad till tak, takstolar, ytterväggar, balkonger, terrass, plåtentreprenaden, takavvattning och taksäkerhet mm. TAK […]

Datorhall Rosersberg

LW tillverkade och monterade komplett stålstomme, bjälklag, ytterväggar och yttertak till Erikssons nya datahall i Rosersberg.

Gottsunda

LW Sverige kontrakterades av Uppsala Kommuns Fastighets AB för en totalomläggning av taket till Gottsunda Centrum. Efter en inledande projekteringsfas har LW och Uppsala Kommuns Fastighets AB landat i ett avtal på en totaltentreprenad av taken på köpcentret Gottsunda Centrum. LW har rivit befintlig takuppbyggnad ned till TRP och sedan byggt upp ny isolering samt […]

Bylegård

Till detta fina äldreboende i Täby har vi åt MVB Öst och Hemsö hjälpt till med hela plåtentreprenaden som bland annat innefattar bandtäckning, takavvattning, taksäkerhet samt fasadkompletteringar. Bandtäckning på takytor (ink förstärkt infästning för solceller) Vattenavrinning Plåtanslutning mot luckor och huvar Plåtbeslagning av hisstopp Taksäkerhet ink snörrasskydd Sockellist på balkonger Sockellist mellan träfasad och grundsockel […]