Hangar 5

Ute vid Bromma Blocks har vi hjälpt NCC med hus-t & hangar 5. LWs omfattning i projektet på fasad har varit fönstermontage, utfackningsväggar, färdiga element, fasad i lackerade aluminium omfattningar med kebony-kassetter. Vi har även gjort stora delar av undertaken som består av alucobond-kassetter samt monterat alu-kassetter på skärmtakskanterna.

Datorhall Rosersberg

LW tillverkade och monterade komplett stålstomme, bjälklag, ytterväggar och yttertak till Erikssons nya datahall i Rosersberg.

Bylegård

Till detta fina äldreboende i Täby har vi åt MVB Öst och Hemsö hjälpt till med hela plåtentreprenaden som bland annat innefattar bandtäckning, takavvattning, taksäkerhet samt fasadkompletteringar. Bandtäckning på takytor (ink förstärkt infästning för solceller) Vattenavrinning Plåtanslutning mot luckor och huvar Plåtbeslagning av hisstopp Taksäkerhet ink snörrasskydd Sockellist på balkonger Sockellist mellan träfasad och grundsockel […]

Edsvikshöjden

På uppdrag av Gärahovs Bygg AB har vi fått förtroendet att ansvara över plåtentreprenaden till projektet. Bandtäckning på takytor Bandtäckning på väggar Bandtäckning i undertak portik Plåtbeslagning av takkupor och hisstoppar Takavvattning Taksäkerhet Ståndskivor och gavellister på tak Plåtanslutning mot luckor och takfönster Lock till uppstigningsluckor Fönsterbleck till fönster och partier Tröskelbleck till fönsterdörrar och […]

Parkeringshus Myrstacken

Till detta parkeringshus i Umeå anlitades vi för projektering, tillverkning, leverans och montage av 640 corten-kassetter till Parkeringshus Myrstacken i Umeå. Plåtdetaljer vid öppning, byggnadshörn och Sockelplåt ingår i entreprenaden. Fasadsystemet har fästs i takbalksplåten längs takets kortsidor och längs takets långsidor i fästs fasadsystemet i limträbalkar. I entreprenaden ingår även underliggande krenelerat nät samt […]

Kajen 7

8400 st cortenkassetter beklär den senaste fasaden på kajen7 vid Liljeholmskajen! Vi har sedan 2013 på uppdrag av JM levererat och monterat tak & fasader till 759 lägenheter fördelat på 132 våningar och fyra hus. Detta är det sista jobbet vi gör vid Liljeholmskajen, vi har monterat cortenfasad och övrig plåtomfattning på byggnaden som består av 184 lägenheter.

Parkeringshus Österport

På uppdrag av Tida Byggpartner har vi varit med och projekterat, levererat samt monterat mönsterperforerade kassetter i pulverlackat format. Den häftiga fasaden har ett kugghjulsmönster i olika kulörer. Inför detta projekt inledde vi även ett samarbete med CarbonZero Product för att få kontroll på hur vi hanterar våra resurser. Projektet är klimatkompenserat samt tilldelat ett […]

Kajen 6

Kajen 6 är det tredje flerbostadshuset LW har gjort åt JM och blir det näst sista. Projektet består av 199 stycken lägenheter fördelat på 6 olika trapphus som ät uppdelat i en lågdel samt en högdel. LW kontrakterades av JM för tak och fasadbeklädnad för hela byggnaden. Största delen av kontraktet består av fasadbeklädnaden av […]

Kv Skären

I centrala Stockholm har vi hjälpt Hufvudstaden med påbyggnad och ombyggnad av kontors- och butiks-byggnad. Ett jobb som bestod av tak och taksäkerhet, fasad, kringliggande plåtjobb samt plattsättning. Uppbyggnad av takterrass i form av, 2x130mm Foamglas (helklistras), Foamglas i fall (helklistras), Tätskikt SBS 6500 inkl. upp och nedvik på hinder, 100mm Isodrän, Fiberduk, 60mm Sättsand samt 50mm Natursten. Rännor, takbrunnar, rostfrittgaller, kantavslut […]

Baltic

Vi är stolta över att ha levererat hela klimatskalet till projektet Baltic i Annedal. Det har varit många bollar i luften från dag ett men vi är som bolag väldigt nöjda med slutprodukten! LWs omfattning i detta projekt har varit att ta hand om hela klimatskalet som består av cortenfasader, aluminiumfasader, tegelfasader i olika kulörer. […]