Hangar 5

Ute vid Bromma Blocks har vi hjälpt NCC med hus-t & hangar 5. LWs omfattning i projektet på fasad har varit fönstermontage, utfackningsväggar, färdiga element, fasad i lackerade aluminium omfattningar med kebony-kassetter. Vi har även gjort stora delar av undertaken som består av alucobond-kassetter samt monterat alu-kassetter på skärmtakskanterna.

Kv Skären

I centrala Stockholm har vi hjälpt Hufvudstaden med påbyggnad och ombyggnad av kontors- och butiks-byggnad. Ett jobb som bestod av tak och taksäkerhet, fasad, kringliggande plåtjobb samt plattsättning. Uppbyggnad av takterrass i form av, 2x130mm Foamglas (helklistras), Foamglas i fall (helklistras), Tätskikt SBS 6500 inkl. upp och nedvik på hinder, 100mm Isodrän, Fiberduk, 60mm Sättsand samt 50mm Natursten. Rännor, takbrunnar, rostfrittgaller, kantavslut […]

Däcket, Västerås

LW kontrakterades för att uppföra fasader på P-huset Däcket i Västerås. Materialen som användes var trä, metall och glas. Sammanföring av dessa material är alltid en utmaning men resultatet blev riktigt bra, detta var de första kommunala P-huset i Västerås.

Helix

LW Sverige kontrakterades för att hjälpa till med tätskikt, isolering samt plåt på samtliga 322 balkonger på de ena av Norra Tornen (Helix) i Stockholm.

Trollhättan

På uppdrag av Serneke har vi fått ett elemenfasad-projekt för en kontorsbyggnad i Trollhättan.I uppdraget ingick projektering, tillverkning, lackering, leverans och montering av glasfasader samt solskydd mellan dubbelglasfasade. Elementväggar på två av fasaderna har monterats lutande. Omkringliggande fasader utförda av zinkplåt. Previous Next

Nya Karolinska Sjukhuset FAS 1, 4 & 5

Nya Karolinska Sjukhuset är Europas största byggarbetsplats. Bygget påbörjades 2010 och ska vara klart 2018. LW har kontrakterats av Skanska Healthcare AB för att projektera, tillverka och montera komplett kassettfasad med tillhörande ventilationsgaller och solskydd, allt i cortenplåt. I projektet beklädes även invändig entré med perforerad färdigrostade cortenkassetter. Dessa kassetter förseglades med patina för att förhindra avfärgning. Total fasadyta för Fas […]

Kulturkvarteret, Örebro

Sedan Juli 2019 jobbar vi med ett element-fasadprojekt tillsammans med NCC. Ett projekt med en arkitektonisk komplexitet utöver det vanliga. Vi har monterat 985 element med 700m2 stickfasader och kompletterande undertak. Previous Next

Kungliga Musikhögskolan

Uppdragsbeskrivning: I tidigt stadium av byggnationen blev LW kontaktade ang. den gyllene fasaden på KMH som från början var tänkt att vara tillverkad av Kinesisk Mässing, dock konstaterades det snart att det tilltänkta materialet inte höll måttet till vårat klimat, beställaren ville inte att det skall patinera utan behålla sin fina guld lyster, vilket resulterade […]

Danderyds Sjukhus

Uppdragsbeskrivning: LW fick förtroendet att göra fasader och balkong beklädnader LW blev kontrakterade av Hent för att uppföra fasader, balkong beklädnader i vilket det även ingick avsevärda mängder smides montage. I entreprenaden ingår även takbeläggning inklusive isolering och sedum på byggnad 52 och 59 på Danderyds nya akutvårds sjukhus. För detta krävdes både tillverkning och […]