Södertörns högskola

Byggnadsperiod: 2004
Uppdragsbeskrivning: LWAB har bandtäckt fasaden.