Landstingshuset

Byggnadsperiod: 2008

Uppdragsbeskrivning: Landstingshuset är ett ROT-objekt där bland annat taket har fått en kopparomläggning av LWAB.