Kungliga Musik Högskolan

KMH

Byggnadsperiod: 2016
Uppdragsbeskrivning: I tidigt stadium av byggnationen blev LW kontaktade ang. den gyllene fasaden på KMH som från början var tänkt att vara tillverkad av Kinesisk Mässing, dock konstaterades det snart att det tilltänkta materialet inte höll måttet till vårat klimat, beställaren ville inte att det skall patinera utan behålla sin fina guld lyster, vilket resulterade i att det blev en koppar legering som skall klara detta mycket bättre, Materialet Tecu Gold valdes, detta bedömdes uppfylla beställarens önskemål, dock behövdes allt projekteras om, vidare tillkom det även att det skulle infattas infästningar för ett frihängande konstverk i Portiken