Kajen 4

Byggnadsperiod: 2013
Uppdragsbeskrivning: LWAB gör den aluminiumtäckta fasaden samt de övriga plåtarbetena.