Kajen 4

Byggnadsperiod: 2013
Beställare: JM AB
Entreprenadsform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: 12,6 mkr
Utförandeår: 2013-2014


Uppdragsbeskrivning: LWAB gör den aluminiumtäckta fasaden samt de övriga plåtarbetena.

LW Sverige AB har utfört montage av hattprofiler, vindskyddsskivor, underlagspapp och egentillverkad
liggande dubbelfalsad skivtäckning i svart aluminium (“Finnspång FP-12”) på alla fasader på Kajen 4 på
Liljeholmskajen. En stor del av skivorna är robottillverkade.Därutöver ingick bandtäckning av alla tak och
utförande av övriga plåtarbeten på fasader och tak.