KMA info Mars – 24

Mar-24 Viktig info. Vi har fått nedslag från Arbetsmiljöverket på fallskyddet i ett projekt. Detta trots att vi följt deras riktlinjer enligt denna broschyr ADI 698 som finns på deras sida. I diskussion med dem så hänvisar de till AFS 1999:3 (lagtexten) och gör gällande att denna broschyr inte ska följas. Så om ni använder […]

KMA Info april 2023

Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser Bygg- och transportbranschen i Sverige drabbas av många olyckor, och flera av dessa sker vid lastning och lossning. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med syfte att skapa förutsättningar för säker lastning, transport och lossning vid byggarbetsplatser. Under åren 2010-2020 inträffade 59 dödsolyckor vid lastning och lossning. Vanliga händelser vid […]

KMA info Mars – 23

KMA info mars. En fallskydd/ räddningsutbildning kommer att köras under våren för arbetsledare. Utbildningen utförs tillsammans med Klätterteknik och med ett nytt räddningskitt som kommer att finnas ute i projekten tillsammans med en räddningsplan. Avvikelser mars: Parstugan: – Fel gavlar levererades, totala längder stämde inte. RF trösklar levererades ej komplett mängd. Sjukdomsfrånvaro och kontrollen på […]

KMA Info feb-23

Infobric Equipment är igångkört. Nu jobbar projektansvariga AL och lagret fullt ut med ett nytt program för att få bättre koll på maskiner och utrustning. Systemet kommer att ersätta förrådets tidigare excellista. Programmet finns tillgängligt i app utförande till mobilen och i webbversion för dator. Fördelar med en digital plattform: Viktig uppmaning! Alla måste kontrollera […]

KMA Info Jan- 23

JAN: Avvikelser januari: Fönsterbleck kom felbockade till OP2- utreds. Nya kemiregler på innehållet i Säkerhetsdatabladen. Det innebär att när vi köper en produkt som innehåller kemikalier så ska vi alltid ta det senaste säkerhetsdatabladet från tillverkaren och sätta in i KMA pärmen. Påminnelse: Nya regler angående takläggning 2023-01 – Brännare ska vara märkta och godkända […]

KMA Info dec -22

Nya regler för ” Heta arbeten” 2023-01-01 https://www.brandskyddsforeningen.se/nyheter/nya-sakerhetsregler-for-brandfarliga-heta-arbeten-pa-tillfallig-arbetsplats-fran-2023/ Nya regler angående takläggning 2023-01 – Nya godkända brännare behöver köpas in. Märkta och godkända enligt  ny norm SBF 2023:1 Den tillståndsansvarige ska i sin riskbedömning ha kontrollerat att gasoldrivna brännare med kapslad låga för svetsning av tätskiktsmattor uppfyller följande krav: a) Brännaren ska ha märkning för […]

nov-22

  Inkomna avvikelser denna månad. nov-22 Inkomna avvikelser denna månad. Lott H Denna skulle ha varit uppvikt på sidan.Även skarvar i duken har blivit felaktiga då dessa har klämts och överlappar inte korrekt. Installationen har gjorts inifrån huset och man har då missat att kontrollera duken. Örebro OP2 Facetten Alla balkonger är olika, special design […]

KMA Info Oktober 2022

Inkomna avvikelser Oktober månad. P-hus Oxen Beställning av material har skett sent i projektet. Erfarenhetsmöte/ åtgärdsmöte har genomförts. Checklista i project har tagits fram och ska användas i projekteringsskede för att hitta och få kontroll på tidiga punkter. Checklistan läggs in i TEAMS gruppen för projektet. Lott A Tejp på weatherboard släpper vid skarvning över […]

KMA Info sept-22

Jag saknar rapporterade avvikelser från projekt denna månad? Jag är säker på att det finns många avvikelser och förbättringsförslag ute i projekten. Skicka in dem till: kma@lwab.se Vi ska ständigt jobba med förbättringar och det är viktigt att vi samarbetar kring detta. Så tag chansen och skicka in dina förslag på förbättringar eller upptäckta avvikelser. […]

KMA Info

Avvikelserapporter aug-22   Inkomna avvikelser denna månad: 1. LW portalen. Bilder visades ej i beställningen. Vidtagna åtgärder. 1. Buggen är åtgärdad. Bilder fungerar igen.     Tillbud: En arbetare skar sig i benet på en plåtkant. Plåten stod lutad mot en soptunna och den vassa kanten stack ut i passagen. Tänk på var ni placerar […]