KMA Info feb-23

Infobric Equipment är igångkört. Nu jobbar projektansvariga AL och lagret fullt ut med ett nytt program för att få bättre koll på maskiner och utrustning. Systemet kommer att ersätta förrådets tidigare excellista. Programmet finns tillgängligt i app utförande till mobilen och i webbversion för dator. Fördelar med en digital plattform: Viktig uppmaning! Alla måste kontrollera […]

KMA Info Jan- 23

JAN: Avvikelser januari: Fönsterbleck kom felbockade till OP2- utreds. Nya kemiregler på innehållet i Säkerhetsdatabladen. Det innebär att när vi köper en produkt som innehåller kemikalier så ska vi alltid ta det senaste säkerhetsdatabladet från tillverkaren och sätta in i KMA pärmen. Påminnelse: Nya regler angående takläggning 2023-01 – Brännare ska vara märkta och godkända […]

KMA Info dec -22

Nya regler för ” Heta arbeten” 2023-01-01 https://www.brandskyddsforeningen.se/nyheter/nya-sakerhetsregler-for-brandfarliga-heta-arbeten-pa-tillfallig-arbetsplats-fran-2023/ Nya regler angående takläggning 2023-01 – Nya godkända brännare behöver köpas in. Märkta och godkända enligt  ny norm SBF 2023:1 Den tillståndsansvarige ska i sin riskbedömning ha kontrollerat att gasoldrivna brännare med kapslad låga för svetsning av tätskiktsmattor uppfyller följande krav: a) Brännaren ska ha märkning för […]

nov-22

  Inkomna avvikelser denna månad. nov-22 Inkomna avvikelser denna månad. Lott H Denna skulle ha varit uppvikt på sidan.Även skarvar i duken har blivit felaktiga då dessa har klämts och överlappar inte korrekt. Installationen har gjorts inifrån huset och man har då missat att kontrollera duken. Örebro OP2 Facetten Alla balkonger är olika, special design […]

KMA Info Oktober 2022

Inkomna avvikelser Oktober månad. P-hus Oxen Beställning av material har skett sent i projektet. Erfarenhetsmöte/ åtgärdsmöte har genomförts. Checklista i project har tagits fram och ska användas i projekteringsskede för att hitta och få kontroll på tidiga punkter. Checklistan läggs in i TEAMS gruppen för projektet. Lott A Tejp på weatherboard släpper vid skarvning över […]

KMA Info sept-22

Jag saknar rapporterade avvikelser från projekt denna månad? Jag är säker på att det finns många avvikelser och förbättringsförslag ute i projekten. Skicka in dem till: kma@lwab.se Vi ska ständigt jobba med förbättringar och det är viktigt att vi samarbetar kring detta. Så tag chansen och skicka in dina förslag på förbättringar eller upptäckta avvikelser. […]

KMA Info

Avvikelserapporter aug-22   Inkomna avvikelser denna månad: 1. LW portalen. Bilder visades ej i beställningen. Vidtagna åtgärder. 1. Buggen är åtgärdad. Bilder fungerar igen.     Tillbud: En arbetare skar sig i benet på en plåtkant. Plåten stod lutad mot en soptunna och den vassa kanten stack ut i passagen. Tänk på var ni placerar […]