Waterfront konferens

Byggnadsperiod: 2011
Uppdragsbeskrivning: LW har monterat de 3500 olika profilerna, med en total längd av 21.000 meter, på fasaden för att åstadkomma den vågliknande formen som arkitekten eftersträvade på fasaden. En stor utmaning låg i logistik och montage. Ingen stålprofil är den andra lik och varje profil har sin speciella koordinat. De är dessutom monterade åt olika håll för att inte vinden ska ge upphov till visselljud. Prov gjordes i vindtunnel för att lösa den frågan. Till detta kom att det var mycket små möjligheter att lagra på plats. Sammantaget ställdes stora krav på att tillverkningsordningen koordinerades med montageordningen. Alla profiler märktes upp med sin koordinat och packades så att de kunde monteras i rätt ordning. Därför användes också ett mellanlager och varje leverans kontrollerads noga så att den stämde med leveransplanen. Med noggrann planering gick montaget smidigt och profilerna var på absolut rätt plats i rätt tid.