Uarda

Byggnadsperiod: 2013
Här intill kan du se bilder från arbetet vi utförde när huset i Uarda-kvarteret i Solna byggdes.
Uppdragsbeskrivning: LWAB har tillverkat och monterat prefererade aluminiumkassetter samt paroc-element runt de båda fläktrummen.