Inga inlägg kunde hittas

Kultur-
fastigheter

Obs! Webbsidan är under konstruktion.  Även här bygger vi för framtiden! 

 

Beställare: Stockholms Stadshus Entreprenadform: Totalentreprenad

Storlek: 1600 m2 Entreprenadsumma: 4,5 mkr Utförandeår: 2015
På projektet Kv. Eldkvarnen även kallat Stadshus så har vi demonterat den gamla norra sidans ytbeläggning och förbättrat den underliggande konstruktionen, vi har monterat ny underlagspapp samt ny skivtäckning, vi har även restaurerat ena tornets underliggande virke, skönhetsrådet vill behålla den gröna färgen så därav var vi tvungna att demontera bit för bit för att kunna återanvända de befintliga bitarna vilket ställer stora krav på högt yrkeskunnande.

Projekt inom kulturfastigheter:

Ett bra exempel på kulturfastighet är renoveringen av Oskarsteatern i Stockholm

Beställare: Oscarsteatern Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadsumma: 9 mkr Utförandeår: 2014-2016
All kopparplåt fick tas ner och ny koppar fick formas, bockas till och monteras.

Det enda som gick att återanvända var de åtta stora kopparkulor som prydde tornet samt den stora kupolen på toppen. Dessa blästrades och slipades på plats och kunde sedan återmonteras. Allt arbete på det k-märkta huset skedde med varsam hand och under stor övervakning av antikvarier från Riksantikvarieämbetet, som deltar på samtliga byggmöten och dessutom fotograferar och dokumenterar allt arbete. Allt ska återställas i ursprungsskick, in minsta detalj.

Inga inlägg kunde hittas