Mall of Scandinavia

Påbörjas: 2013 Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utför på Mall of Scandinavia. Uppdragsbeskrivning: LW har på uppdrag av PEAB gjort Alucobondfasaden på Mall Of Scandinavia. Större delen av fasaden är 3-dimensionell och ska symbolisera islossning. LW har som totaltentreprenör projekterat och producerat hela fasaden. Ca 25 000 m2 Alucobond har […]

LÄS MER

Förskolan Knutbygränd 6

December 2014 – Juni 2015 Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utfört när förskolan Knutbygränd 6 byggdes. Uppdragsbeskrivning: LW har till en början projekterat hela fasaden i 3D där samtliga detaljer och anslutningar ritats upp och problem som man annars skulle stött på i produktionen löstes redan i projekteringsskedet. Där efter […]

LÄS MER

GIH Idrottshögskolan

Byggnadsperiod: 2012 Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utfört när GIH Idrottshögskola byggdes. Uppdragsbeskrivning: LWAB har utfört kassettarbetet och det plåttäckta krönet.

LÄS MER

Fasad-
beklädnader

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Alla projekt inom fasadbeklädnader:

Mall of Scandinavia

Påbörjas: 2013 Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utför på Mall of Scandinavia. Uppdragsbeskrivning: LW har på uppdrag av PEAB gjort Alucobondfasaden på Mall Of Scandinavia. Större delen av fasaden är 3-dimensionell och ska symbolisera islossning. LW har som totaltentreprenör projekterat och producerat hela fasaden. Ca 25 000 m2 Alucobond har […]

LÄS MER

Förskolan Knutbygränd 6

December 2014 – Juni 2015 Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utfört när förskolan Knutbygränd 6 byggdes. Uppdragsbeskrivning: LW har till en början projekterat hela fasaden i 3D där samtliga detaljer och anslutningar ritats upp och problem som man annars skulle stött på i produktionen löstes redan i projekteringsskedet. Där efter […]

LÄS MER

GIH Idrottshögskolan

Byggnadsperiod: 2012 Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utfört när GIH Idrottshögskola byggdes. Uppdragsbeskrivning: LWAB har utfört kassettarbetet och det plåttäckta krönet.

LÄS MER

Kvarteret Loen

Byggnadsperiod: 2012 Här intill kan du se på bilder från vårt arbete när huset Kvarteret Loen påbyggdes. Uppdragsbeskrivning: LWAB har gjort fasaden på den nybyggda delen samt omläggningen av den gamla delen.

LÄS MER

Uarda

Byggnadsperiod: 2013 Här intill kan du se bilder från arbetet vi utförde när huset i Uarda-kvarteret i Solna byggdes. Uppdragsbeskrivning: LWAB har tillverkat och monterat prefererade aluminiumkassetter samt paroc-element runt de båda fläktrummen.

LÄS MER

Waterfront konferens

Byggnadsperiod: 2011 Uppdragsbeskrivning: LW har monterat de 3500 olika profilerna, med en total längd av 21.000 meter, på fasaden för att åstadkomma den vågliknande formen som arkitekten eftersträvade på fasaden. En stor utmaning låg i logistik och montage. Ingen stålprofil är den andra lik och varje profil har sin speciella koordinat. De är dessutom monterade […]

LÄS MER

Södertörns högskola

Byggnadsperiod: 2004 Uppdragsbeskrivning: LWAB har bandtäckt fasaden.

LÄS MER

Vällingby Kfem

Byggnadsperiod: 2007-2008 & 2012 Uppdragsbeskrivning: Kassetterna på både in- och utsidan är tillverkade och monterade utav LW AB.

LÄS MER

Kungliga Musik Högskolan

KMH Byggnadsperiod: 2016 Uppdragsbeskrivning: I tidigt stadium av byggnationen blev LW kontaktade ang. den gyllene fasaden på KMH som från början var tänkt att vara tillverkad av Kinesisk Mässing, dock konstaterades det snart att det tilltänkta materialet inte höll måttet till vårat klimat, beställaren ville inte att det skall patinera utan behålla sin fina guld […]

LÄS MER

Kajen 4

Byggnadsperiod: 2013 Uppdragsbeskrivning: LWAB gör den aluminiumtäckta fasaden samt de övriga plåtarbetena.

LÄS MER