Danderyds Sjukhus

Byggnadsperiod: 2017-Pågående Beställare: Locum Entreprenadsform: Totalentreprenad Entreprenadsumma: 82Mkr Utförandeår: 2013-2014 Uppdragsbeskrivning: LWAB, att göra fasader och balkong beklädnader LW blev kontrakterade av Hent för att uppföra fasader, balkong beklädnader i vilket det även ingick avsevärda mängder smides montage. I entreprenaden ingår även takbeläggning inklusive isolering och sedum på byggnad 52 och 59 på Danderyds nya […]

LÄS MER

Mall of Scandinavia

Påbörjas: 2013-2015 Beställare: PEAB Sverige AB Entreprenadsform: Totalentreprenad Storlek: 16 300 m2 fasad Entreprenadsumma: 40 mkr Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utför på Mall of Scandinavia. Uppdragsbeskrivning: LW har på uppdrag av PEAB gjort Alucobondfasaden på Mall Of Scandinavia. Större delen av fasaden är 3-dimensionell och ska symbolisera islossning. LW […]

LÄS MER

Förskolan Knutbygränd 6

December 2014 – Juni 2015 Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utfört när förskolan Knutbygränd 6 byggdes. Uppdragsbeskrivning: LW har till en början projekterat hela fasaden i 3D där samtliga detaljer och anslutningar ritats upp och problem som man annars skulle stött på i produktionen löstes redan i projekteringsskedet. Där efter […]

LÄS MER

Fasad-
beklädnader

 Obs! Webbsidan är under konstruktion.  Även här bygger vi för framtiden! 

Humanistiska Teatern Uppsala

Beställare: NCC Entreprenadform: Totalentreprenad Storlek: 600 m2 Entreprenadsumma: 4 mkr Utförandeår: 2016
Humanistiska Teatern i Uppsala är en konstnärsdesignad byggnad med en mönsterperforerad fasad i
triangulärt rund konisk form. Mönstret består av hexagonala hål i olika storlekar och med olika delning exakt placerade på varje kassett som i sin tur är placerad med millimeter precision på byggnaden. Stor möda har lagts på både projektering och utförandet då byggnadens unika form kräver att alla
förekommande byggtoleranser inte får framträda i det färdiga resultatet på den svävande distanserade fasaden.

Humanistiska Teatern utsågs till vinnaren av Plåtpriset 2018.

Projekt inom fasadbeklädnader:

Obs! Webbsidan är under konstruktion.  Även här bygger vi för framtiden! 

Danderyds Sjukhus

Byggnadsperiod: 2017-Pågående Beställare: Locum Entreprenadsform: Totalentreprenad Entreprenadsumma: 82Mkr Utförandeår: 2013-2014 Uppdragsbeskrivning: LWAB, att göra fasader och balkong beklädnader LW blev kontrakterade av Hent för att uppföra fasader, balkong beklädnader i vilket det även ingick avsevärda mängder smides montage. I entreprenaden ingår även takbeläggning inklusive isolering och sedum på byggnad 52 och 59 på Danderyds nya […]

LÄS MER

Mall of Scandinavia

Påbörjas: 2013-2015 Beställare: PEAB Sverige AB Entreprenadsform: Totalentreprenad Storlek: 16 300 m2 fasad Entreprenadsumma: 40 mkr Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utför på Mall of Scandinavia. Uppdragsbeskrivning: LW har på uppdrag av PEAB gjort Alucobondfasaden på Mall Of Scandinavia. Större delen av fasaden är 3-dimensionell och ska symbolisera islossning. LW […]

LÄS MER

Förskolan Knutbygränd 6

December 2014 – Juni 2015 Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utfört när förskolan Knutbygränd 6 byggdes. Uppdragsbeskrivning: LW har till en början projekterat hela fasaden i 3D där samtliga detaljer och anslutningar ritats upp och problem som man annars skulle stött på i produktionen löstes redan i projekteringsskedet. Där efter […]

LÄS MER

GIH Idrottshögskolan

Byggnadsperiod: 2012 Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utfört när GIH Idrottshögskola byggdes. Uppdragsbeskrivning: LWAB har utfört kassettarbetet och det plåttäckta krönet.

LÄS MER

Kvarteret Loen

Byggnadsperiod: 2012 Här intill kan du se på bilder från vårt arbete när huset Kvarteret Loen påbyggdes. Uppdragsbeskrivning: LWAB har gjort fasaden på den nybyggda delen samt omläggningen av den gamla delen.

LÄS MER

Uarda

Byggnadsperiod: 2013 Här intill kan du se bilder från arbetet vi utförde när huset i Uarda-kvarteret i Solna byggdes. Uppdragsbeskrivning: LWAB har tillverkat och monterat prefererade aluminiumkassetter samt paroc-element runt de båda fläktrummen.

LÄS MER

Waterfront konferens

Byggnadsperiod: 2011 Uppdragsbeskrivning: LW har monterat de 3500 olika profilerna, med en total längd av 21.000 meter, på fasaden för att åstadkomma den vågliknande formen som arkitekten eftersträvade på fasaden. En stor utmaning låg i logistik och montage. Ingen stålprofil är den andra lik och varje profil har sin speciella koordinat. De är dessutom monterade […]

LÄS MER

Södertörns högskola

Byggnadsperiod: 2004 Uppdragsbeskrivning: LWAB har bandtäckt fasaden.

LÄS MER

Vällingby Kfem

Byggnadsperiod: 2007-2008 & 2012 Uppdragsbeskrivning: Kassetterna på både in- och utsidan är tillverkade och monterade utav LW AB.

LÄS MER

Kungliga Musik Högskolan

KMH Byggnadsperiod: 2016 Uppdragsbeskrivning: I tidigt stadium av byggnationen blev LW kontaktade ang. den gyllene fasaden på KMH som från början var tänkt att vara tillverkad av Kinesisk Mässing, dock konstaterades det snart att det tilltänkta materialet inte höll måttet till vårat klimat, beställaren ville inte att det skall patinera utan behålla sin fina guld […]

LÄS MER

Kajen 4

Byggnadsperiod: 2013 Beställare: JM AB Entreprenadsform: Utförandeentreprenad Entreprenadsumma: 12,6 mkr Utförandeår: 2013-2014 Uppdragsbeskrivning: LWAB gör den aluminiumtäckta fasaden samt de övriga plåtarbetena. LW Sverige AB har utfört montage av hattprofiler, vindskyddsskivor, underlagspapp och egentillverkad liggande dubbelfalsad skivtäckning i svart aluminium (“Finnspång FP-12”) på alla fasader på Kajen 4 på Liljeholmskajen. En stor del av skivorna […]

LÄS MER