Oscarsteatern

2 år klart 2016

Uppdragsbeskrivning: All kopparplåt fick tas ner och ny koppar fick formas, bockas till och monteras. Det enda som gick att återanvända var de åtta stora kopparkulor som prydde tornet samt den stora kupolen på toppen. Dessa blästrades och slipades på plats och kunde sedan återmonteras. Men det är inget dussinjobb. Allt arbete på det k-märkta huset måste ske med varsam hand och under stor övervakning av antikvarier från Riksantikvarieämbetet, som deltar på samtliga byggmöten och dessutom fotograferar och dokumenterar allt arbete. Allt ska återställas i ursprungsskick, in minsta detalj.