Mall of Scandinavia

Påbörjas: 2013
Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utför på Mall of Scandinavia.
Uppdragsbeskrivning: LW har på uppdrag av PEAB gjort Alucobondfasaden på Mall Of Scandinavia. Större delen av fasaden är 3-dimensionell och ska symbolisera islossning. LW har som totaltentreprenör projekterat och producerat hela fasaden. Ca 25 000 m2 Alucobond har använts där varje ”isflak” är unikt och har sin unika lutning. Det har ställts höga krav på toleranser och konstruktion och LW har tagit fram ett unikt bakomliggande bärverkssystem för att klara att utforma fasaden enligt arkitektens vision. LW har gjort belastningsprover i laboratorier för att säkerställa konstruktionen och kontrollerat allt från tillverkning av Alucobond i Tyskland till varmförzinkning i Norge, allt för att kvalitetssäkra vår produkt. LW har även gjort undertak i spegelkassetter i parkeringshus och i galleriagångar inomhus.