Mall of Scandinavia

Påbörjas: 2013-2015
Beställare: PEAB Sverige AB
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Storlek: 16 300 m2 fasad
Entreprenadsumma: 40 mkr


Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utför på Mall of Scandinavia.

Uppdragsbeskrivning: LW har på uppdrag av PEAB gjort Alucobondfasaden på Mall Of Scandinavia. Större delen av fasaden är 3-dimensionell och ska symbolisera islossning. LW har som totaltentreprenör projekterat och producerat hela fasaden. Ca 25 000 m2 Alucobond har använts där varje ”isflak” är unikt och har sin unika lutning. Det har ställts höga krav på toleranser och konstruktion och LW har tagit fram ett unikt bakomliggande bärverkssystem för att klara att utforma fasaden enligt arkitektens vision. LW har gjort belastningsprover i laboratorier för att säkerställa konstruktionen och kontrollerat allt från tillverkning av Alucobond i Tyskland till varmförzinkning i Norge, allt för att kvalitetssäkra vår produkt. LW har även gjort undertak i spegelkassetter i parkeringshus och i galleriagångar inomhus.

Mall of Scandinavia är Nordens största galleria som öppnade i november 2015. LW Sverige AB har gjort
hela fasaden i Alucobond. Större delen av fasaden är 3-dimensionell och ska symbolisera.
LW har som totaltentreprenör projekterat och producerat hela fasaden på 16 300 m2 fasad där varje ”isflak”
är unikt och har sin unika lutning. Nästan 400 meter fasad ligger mot järnvägen med sin karaktäristiska
utformning.

Inget mönster på fasaden är återkommande utan varje flak är unikt med sin specifika form
och orientering. Belysningen är integrerad i fasadens sprickor vilket ytterligare förstärker effekten av
fasaden. Längs med Evenemangsgatan ligger fasaden indragen mellan bostadshusen. Dessa
fasaddelar ligger i samma plan men fortfarande med ett unikt mönster per fasaddel. Även här är belysningen
integrerad i fasaden. Isflaken bygger mellan 140 – 1200 mm ut från bakomliggande fasad. Totalt löper 1,2 km
spricka genom fasaden. Fasaden är uppreglad från en plan betongstomme och beklädd med Alucobond och
popnitad med totalt 200 000 st popnit..