Kvarteret Loen

Byggnadsperiod: 2012
Här intill kan du se på bilder från vårt arbete när huset Kvarteret Loen påbyggdes.
Uppdragsbeskrivning: LWAB har gjort fasaden på den nybyggda delen samt omläggningen av den gamla delen.