GIH Idrottshögskolan

Byggnadsperiod: 2012
Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utfört när GIH Idrottshögskola byggdes.
Uppdragsbeskrivning: LWAB har utfört kassettarbetet och det plåttäckta krönet.