Förskolan Knutbygränd 6

December 2014 – Juni 2015
Här intill kan du se på bilderna från arbetet vi utfört när förskolan Knutbygränd 6 byggdes.
Uppdragsbeskrivning: LW har till en början projekterat hela fasaden i 3D där samtliga detaljer och anslutningar ritats upp och problem som man annars skulle stött på i produktionen löstes redan i projekteringsskedet. Där efter har LW monterat de nyckelhålshängda, mönsterperforerade aluminiumkassetterna. Produktionen har inneburit mycket logistik och planering då ingen kassett är den andra lik varken i mått eller perforeringsmönster. Även den bakomliggande stommen har projekterats, monterats och tillverkats av LW, här låg en stor utmaning i att anpassa stommen efter fasadens fasta infästningspunkter, fönster, dörrar och kassettmått samtidigt som den ska klara av belastningar från snö, vind och kassettfasaden. Förutom fasadarbetena har LW utfört de traditionella plåtslageriarbetena med bandtäckning på taket och fönsterbleck med mera.