Danderyds Sjukhus

Byggnadsperiod: 2017-Pågående
Beställare: Locum
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: 82Mkr
Utförandeår: 2013-2014


Uppdragsbeskrivning: LWAB, att göra fasader och balkong beklädnader

LW blev kontrakterade av Hent för att uppföra fasader, balkong beklädnader i vilket det även ingick avsevärda mängder smides montage. I entreprenaden ingår även takbeläggning inklusive isolering och sedum på byggnad 52 och 59 på Danderyds nya akutvårds sjukhus.

Fasaderna består av både tillverkning och leverans och montage av beklädnader i obehandlad aluminium i form av kassetter, perforerade solskyddslameller samt loftgångsbalkong beklädnad med tillhörande skyddsräcken och även av fönster, dörrar och helt glasfasader.