Artillerigården

Byggnadsperiod: 2013

Uppdragsbeskrivning: Artillerigården består utav tre byggnader, en huvudbyggnad och två flyglar. Östra flygeln är färdigställd men projektet är under produktion och just nu jobbar LWAB på den västra flygeln.